Пн - Пт з 9:00 до 18:00 Сб-Нд з 9:00 до 17:00 24/7 (096) 115-55-56 ; (066) 086- 57-51 UA   RU
kreditmaster
 

Теплоопір, примітки

 
 

       Теплопередача є фізичним процесом перенесення теплоти крізь огороджувальну конструкцію від середовища з більш високою температурою до середовища з більш низькою температурою.

       Коефіцієнт теплопередачі (або теплопровідності) -  кількість теплоти, яка передана в одиницю часу через одиницю площі поверхні за різниці температур 1 К між поверхнею те середовищем-теплоносієм; характеризує інтенсивність тепловіддачі. Вимірюється у Вт/м2 К.

       В Україні для характеристики ступеня теплоізоляції використовується коефіцієнт опору теплопередачі (величина, зворотня коефіцієнту теплопередачі !!!). А тому слід обов’язково звертати увагу на те, який показник вам називають при характеристиці теплоізоляційних властивостей профільних систем чи склопакетів. Детальніше про визначення опору теплопередачі можна дізнатися в ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ Методи визначення опору теплопередачі.

       Опору теплопередачі - здатність тіла (його поверхні або якого-небудь шару) перешкоджати поширенню теплового руху молекул

       У метричній системі СІ теплоопір вимірюється різницею температури в Кельвіна ( або в градусах Цельсія), необхідної для перенесення 1 Вт потужності енергії на 1 кв.м. площі ( м² · K / Вт ) . Зазвичай міра теплоопору дається на певний матеріал при установці

       Розраховують опір теплопередачі за формулою:
R=\frac{d}{k} , де d - товщина шару матеріалу, ( м) , k - коефіцієнт теплопровідності матеріалу ( Вт / м ° С). Чим більше отримане значення R при аналізі матеріалу, тим краще його теплозахисні властивості . Коефіцієнт термоопору будівельної конструкції складається з суми коефіцієнтів матеріалів складаючих конструкцію .

Таблиця теплоопору матеріалів:

Силікатний кирпич

Товщина, м Теплоопір матеріала, (м²·°С/Вт)
0,25 0,287
0,38 0,437
0,51 0,586

Сосна

Товщина, м Теплоопір матеріала, (м²·°С/Вт)
0,10 0,555
0,12 0,666
0,15 0,833

Мінеральная вата (плита)

Товщина, м Теплоопір матеріала, (м²·°С/Вт)
0,05 0,833
0,10 1,666
0,15 2,500

Пінополістерол(Пінопласт)

Товщина, м Теплоопір матеріала, (м²·°С/Вт)
0,03 0,6
0,05 1,0
0,10 2,0
Данна іформація взята з таких джерел: